حلواها

سنتی‌های لذیذ و سالم
حلوا کنجدی
حلوا کنجدی
100,000 تومان200,000 تومان
حلوا تقویتی
حلوا تقویتی
110,000 تومان220,000 تومان
حلوا ارده رژیمی
حلوا ارده رژیمی
110,000 تومان220,000 تومان
حلوا شکری
حلوا شکری
90,000 تومان180,000 تومان
حلوا کشی
حلوا کشی
90,000 تومان180,000 تومان
حلوا ارده سنتی
حلوا ارده سنتی
90,000 تومان180,000 تومان

رژیمی

برای ورزشکارها
حلوا تقویتی
حلوا تقویتی
110,000 تومان220,000 تومان
حلوا ارده رژیمی
حلوا ارده رژیمی
110,000 تومان220,000 تومان

عصرانه‌ها

مغذی و خوشمزه‌؛ بهتر از نوتلا
حلوا کنجدی
حلوا کنجدی
100,000 تومان200,000 تومان
ارده شکلاتی
ارده شکلاتی
80,000 تومان230,000 تومان
ارده کاراملی
ارده کاراملی
80,000 تومان230,000 تومان
حلوا ارده رژیمی
حلوا ارده رژیمی
110,000 تومان220,000 تومان
حلوا کشی
حلوا کشی
90,000 تومان180,000 تومان

ارده و شیره

یه ترکیب خوشمزه
روغن ارده کنجد
روغن ارده کنجد
175,000 تومان350,000 تومان
شیره انگور
شیره انگور
70,000 تومان140,000 تومان
ارده دو آتیشه
ارده دو آتیشه
110,000 تومان220,000 تومان
ارده شکلاتی
ارده شکلاتی
80,000 تومان230,000 تومان
ارده کاراملی
ارده کاراملی
80,000 تومان230,000 تومان
فهرست